Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 16 2018

asystolia
4613 e6fe

October 05 2017

jest we mnie
kałuża w której
w dzieciństwie
zatonęła mi cała flota papierowych statków
które już nigdy nie zmartwychwstaną.
— Jarosław Borszewicz (via alwaystakecontrol)
asystolia
3162 4d3a 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viawstydem wstydem
0962 637b 500
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viawstydem wstydem
asystolia
6664 4a0a 500
Reposted fromyannim yannim viawstydem wstydem
asystolia
asystolia
Wie pan, wszystko jedno, czy się ma przed sobą sto lat, rok czy tydzień, zawsze się ma przed sobą wszystko.
— Jerzy Pilch ("Ulica Filarecka" [w:] "Bezpowrotnie utracona leworęczność")
Reposted fromdurmik durmik viawstydem wstydem
asystolia
6139 2eac 500
Reposted fromtfu tfu viawstydem wstydem
asystolia
3140 3e65
Reposted fromxrudablondynka xrudablondynka viawstydem wstydem
asystolia
Kiedy po raz pierwszy ktoś zacznie rozdeptywać ci palce, myślisz, że to nieprawda, a potem przychodzi zdziwienie, że człowiek może coś takiego zrobić z drugim człowiekiem. Ale nie bardzo masz czas to przemyśleć, bo właśnie oddają ci mocz na twarz i ty znowu myślisz, że to nieprawda, że bo przecież ten człowiek rozkraczony nad tobą ma takie samo serce, nerki i ten sam wstyd.
— Hłasko, Sowa córka piekarza
Reposted fromwstydem wstydem
asystolia

Zapytała mnie kiedyś
Kto jest moim ulubionym
Poetą
I ja odpowiedziałem że

Bóg

Ona się zaśmiała 

I grała dalej 

I zapytała mnie
Która z jego 
Prac jest moją
Ulubioną
I ja odpowiedziałem że

Ona 
asystolia
-Ciągle się uczę.
-Czego na przykład?
-Jak to czego. Kontaktów międzyludzkich. Ciągle się uczę, że ludzie to skurwysyny.
— Ela
Reposted fromwstydem wstydem
asystolia
podoba mi się że rozstępy
na moich udach wyglądają ludzko i
że jesteśmy takie miękkie
a zarazem szorstkie i dzikie jak dżungla
kiedy potrzeba
uwielbiam w nas to
że potrafimy odczuwać
że nie boimy się załamać
i z wdziękiem opatrujemy swoje rany
już samo bycie kobietą
nazywanie siebie
kobietą
sprawia że jestem całkowicie pełna
i kompletna
— rupi kaur
Reposted fromwstydem wstydem
asystolia
2292 311d 500
Reposted fromkaiee kaiee viawstydem wstydem
asystolia
Ziemia jest pełna nieba, A każdy zwykły krzew płonie Bogiem. Ale tylko ci, którzy widzą, zdejmują sandały."
— E. Barrett Browning
Reposted fromkudi kudi viawstydem wstydem

October 04 2017

asystolia
8376 e624
Reposted fromretaliate retaliate viaruk0la ruk0la
asystolia
Wpajałem jej: mierz wysoko.
Strzeliła mi w łeb.
— Lec
Reposted fromwstydem wstydem viaruk0la ruk0la
asystolia
4084 7c1f 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaruk0la ruk0la
asystolia
1412 fd88 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaruk0la ruk0la
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl