Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 04 2017

asystolia
2528 2cc8
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaruk0la ruk0la
asystolia
6744 1166 500
Reposted fromfafner fafner viaruk0la ruk0la
asystolia
0597 cfd2 500
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viaruk0la ruk0la
asystolia
1530 872b 500
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viaruk0la ruk0la
asystolia
3923 37df 500
Reposted fromcocomove cocomove viaruk0la ruk0la
asystolia
6122 e77b
Reposted frompaulinac26 paulinac26 viaruk0la ruk0la
asystolia
8821 4dee
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaruk0la ruk0la
asystolia
Wszyscy powinniśmy przynajmniej raz w życiu dostać owację na stojąco, bo przecież każdy z nas zwycięża ten świat.
— R.J. Palacio – Cud chłopak
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
asystolia
asystolia
Dziecko pamiętaj, zawsze musisz najpierw pomyśleć o sobie.
— breakaway.soup.
Reposted frombreakaway breakaway viaMsChocolate MsChocolate
asystolia
Mieć serce na miejscu kiedy cały świat na wynos.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate

September 08 2017

asystolia
you can take all of my fuckin money, just give me one true conversation.

August 24 2017

asystolia
6166 9a30 500
asystolia
6164 60d0 500
Reposted byfafner fafner
asystolia
6163 fcf1 500

April 17 2017

asystolia
3864 1852

April 14 2017

asystolia
3536 6583
Reposted bymikrokosmoswhoisjimmythauturienshitsurihydrospherejointskurwysyncholerajestemjedenGunToRunsilleneszydera12czerwcablacktoblackyoungblood10plnspeakofthedevilahazaynlomikrokosmossomebodytolovedroseramrthewafel
asystolia
Żałuję wszystkich grzechów, których z Tobą nie popełniłam
Reposted fromLinaa Linaa

February 16 2017

asystolia
7568 d292
Reposted frominto-black into-black
asystolia
7572 538d
Reposted frominto-black into-black
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl